Skip to main content

Privacy beleid

Het privacybeleid beschrijft de manier waarop Fit By Charro (“wij”, “ons”, “onze” of “Fit By Charro”) alle informatie die u (“uw” of “Klant”) ons geeft bij het aangaan van een contract, beschermt. Samen met de algemene voorwaarden vormt dit privacybeleid de belangrijkste verklaringen die ons wederzijds begrip in deze opdracht documenteren. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie die u ons geeft, wordt beschermd. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Als we u vragen om dergelijke informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van onze services, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

I. BELEIDSRICHTLIJNEN

Dit privacybeleid houdt zich aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor de verwerking, het gebruik, de opslag en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens, zoals hierin gedefinieerd. Fit By Charro is in alle gevallen de verwerkingsverantwoordelijke voor deze website. Onze contactinformatie is als volgt: Website: www.fitbycharro.com Adres: Albertlei 32, 2550 Kontich Telefoon: +32 466 44 14 51 E-mail: Charro@fitbycharro.com Voor dit doel wordt onder persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie verstaan “alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ( ‘betrokkene’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon ”, in overeenstemming met artikel 4 (1) van de AVG.

II. ACCEPTATIE

Door gebruik te maken van onze online fitnessdiensten, stemt u ermee in onder dit privacybeleid te vallen, inclusief de AVG-richtlijnen die door middel van verwijzing zijn opgenomen. Als u dit hierin vermelde privacybeleid niet zonder wijzigingen accepteert, mag u geen gebruik maken van onze diensten of onze website gebruiken.

III. VERZAMELING EN DOEL VAN INFORMATIE

Fit By Charro kan op het moment van registratie om informatie van u vragen. U verstrekt deze informatie op vrijwillige basis. Deze informatie omvat onder meer het volgende: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gezondheids- en genetische gegevens en uw opmerkingen / andere zorgen. De informatie wordt gebruikt om: (i) uw abonnement bij Fit By Charro te verwerken; (ii) uw behoeften begrijpen en u betere service bieden; (iii) het bijhouden van interne gegevens en passende documentatie; (iv) te voldoen aan juridische procedures op grond van de AVG en andere relevante regelgeving, inclusief naleving van onze wettelijke verplichtingen. We verzekeren u dat uw gegevens niet zullen worden gebruikt of verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de bovengenoemde doeleinden.

IV. TOESTEMMING

Alle informatie die u ons verstrekt, moet worden gedaan met uw volledige toestemming. Het staat u vrij deze toestemming te geven of te weigeren. Fit By Charro zal u niet dwingen, of verplichten om iets tegen uw wil te doen. U hebt verder het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken nadat u deze hebt verleend. Alle rechtmatige verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming wordt hierdoor echter niet beïnvloed.

V. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Fit By Charro heeft manieren ontwikkeld om ervoor te zorgen dat onze systemen veilig zijn, wat leidt tot een passende bescherming van uw persoonlijke gegevens. Voor zover mogelijk zorgen we ervoor dat onze organisatorische waarborgen voldoen aan de industrienormen en inspelen op de behoeften van de klant. Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, de gegevensnauwkeurigheid te behouden en het juiste gebruik van informatie te waarborgen, hebben we passende fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om de informatie die u ons verstrekt te beschermen en te beveiligen. Niettegenstaande het voorgaande begrijpt Fit By Charro dat er inherente risico’s zijn aan de elektronische verwerking, verzending en opslag van gegevens. Daarom kunnen wij, ondanks onze inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen, geen absolute garantie bieden tegen ongeoorloofd gebruik en toegang.

VI. RECHT OP TOEGANG

U hebt recht op toegang tot alle informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de AVG.

VII. WIJZIGINGEN

U erkent dat Fit By Charo elke wijziging, of update van dit privacybeleid kan aanbrengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden geplaatst. Bovendien wordt u op gepaste wijze per e-mail op de hoogte gebracht. U stemt ermee in dat deze communicatiemethoden als voldoende kennisgeving van uw kant worden beschouwd.

CONTACTGEGEVENS

Charro GCV
Albertlei 32 bus 202
2550 Kontich
België
BE0736574448
+32 466 44 15 51
Charro@fitbycharro.com

Deze site word beveiligd met recaptcha :